CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Formulare online

Formulare Taxe și Impozite

• Cerere pentru eliberare/prelungire Autorizație de funcționare și lista actelor necesare

• Cerere pentru eliberare Certificat de atestare fiscala - persoane fizice

• Cerere pentru eliberare Certificat de atestare fiscala - persoane juridice

• Cerere pentru eliberare Permis de liberă trecere

• Declaratie de luare la cunostinta pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe cladiri - persoane fizice

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe teren - persoane fizice

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe mijloacele de transport

• Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

• Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

• Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa

• Declaratie fiscala pentru stabilitea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice

• Declaratie fiscala pentru stabilitea taxei pentru afisaj in scopul de reclama si publicitate

• Formular Cerere pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

• Formular Reclamație administrativă pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

• Cerere luare în evidență casă și teren - Registrul agricol

• Cerere pentru eliberare Certificat de nomenclatură stradală și adresă


Formulare pentru autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități

• Cerere pentru autorizație de spargere privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu

• Cerere eliberare autorizație de spargere pentru remedierea avariilor

• Formular pentru eliberare Aviz preliminar

• Înștiințare privind intervenția în regim de urgență la remedierea avariilor

• Proces-verbal de predare a amplasamentului intervenției

• Cerere pentru autorizare fosă septică


Formulare Registrul Agricol

• Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - persoane fizice

• Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în Registrul Comerțului

• Ofertă de vânzare teren - persoane fizice

• Oferta de vânzare teren - persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în Registrul Comerțului


Formulare Evidența populației

• Anexa 1 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate

• Anexa 2 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

• Anexa 3 - Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

• Anexa 4 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate - cetățeni români cu domiciliul în străinătate și reședința în România

• Cerere eliberare Adeverință pentru eliberare/preschimbare act de identitate


Formulare pentru Concurs

• OPIS documente pentru inscriere la concurs

• Formular pentru inscriere la concurs

• Declaratie pe propria raspundere conform art. 54 din Legea Nr. 188

• Declaratie pe propria raspundere conform OUG 24/2008


Asistență socială

• Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire și suplimentului pentru energie - 2021-2022

• Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - formular pentru completare online

• Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

• Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

• Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

• Acte necesare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție

• Acte necesare evaluării complexe în vederea încadrării / reîncadrării în grad de handicap - adult

• Adeverinta acordare concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului

• Cerere acordare stimulent pentru nou nascuti

• Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii - pentru A.J.P.I.S.

• Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

• Adeverinta revenire la serviciu din concediu de crestere copil cu handicap

• Cerere TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

• Declatație de angajament

• Declarație prelucrare date către AJPIS și ANPIS

• Scrisoare medicala

• Cerere/Solicitare conform prevederilor Legii nr. 448/2006


Alte formulare

• Formular Contract Salubritate

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav