CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Consiliul Local Ghimbav - Comisii

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 80/2020

 

Comisia nr. 1: pentru activități economico-financiare, buget, finanțe, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public și privat al localității, servicii și comerț, protecția consumatorului:

- SPINEAN Ionel;

- NEAGOE Mihai;

- SÎRBU Carmen Mirela;

- HORGOȘ Vasile;

- FLUERAȘ Marian Florin.

 

Comisia nr. 2: pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, protecția copilului, activități sportive și de agrement, turism, muncă, familie, tineret:

- CUȘAI Daniel;

- CERNEA Marian Emil;

- DRĂGAN Constantin Adrian;

- PETRESCU Vlad George;

- VASILACHI Robert Andrei.

 

Comisia nr. 3: pentru probleme de administrație publică, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor, agricultură, silvicultură, gosăodărie comunală:

- TOADER-RAUSCH Adrian;

- MAXIM Ștefan;

- TUDOR George;

- TOTH Attila;

- ȘTEFAN Cătălin.

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav