CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Monitorul Oficial Local

Regulamentul pentru Proiectele de Hotărâri

 

Proiect de Hotărâre

a) Proiectul de Hotărâre reprezintă o propunere de act normativ supus aprobării Cosiliului Local.

b) Proiectul de Hotărâre poate fi propus de consilierii locali, Primar, Viceprimar și cetățeni și se redactează de cei care l-au propus, cu sprijinul Secretarului General al Primăriei Orașului Ghimbav și al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

c) Proiectul de Hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului și de raportul comisiei de specialtate a cosiliului (excepție fac ședințele extraordinare și cazurile de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor comunității).

d) Proiectele de Hotărâri elaborate se avizează de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Ghimbav, în condițiile legii.

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav