CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Informatii de interes public

Anul 2022

• 28.10.2022 - Anunț - Dezbatere publică - Rectificare buget local pe anul 2022


• 19.10.2022 - Datoria publică locală la 30.09.2022


• 22.08.2022 - Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică - Proiect de Hotărâre privind abrobarea Regulamentului de atribuire și funcționare al parcărilor de reședință, publice și private, aflate pe raza orașului Ghimbav


• 02.08.2022 - Plan de Investiții 2022


• 30.06.2022 - Datoria publică locală la 30.06.2022 


• HCL nr. 7/29.01.2021 - Stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin persoanelor fizice și juridice în domeniul gospodăririi localității și sancțiunile ce se pot aplica


• 04.05.2022 - Datoria publică locală la 30.04.2022


• 04.05.2022 - Datoria publică locală la 31.03.2022


• 15.03.2022 - Datoria publică locală la 31.12.2021


• 15.03.2022 - Bilanțul contabil la 31.12.2021


• 15.03.2022 - HCL nr. 35/11.03.2022 - Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022


• 15.03.2022 - Lista cuprinzând documentele de interes public


• 28.02.2022 - Raport privind Starea economică, socială și de mediu - Oraș Ghimbav - 2021 - Primar Ionel FLIUNDRA


• 22.02.2022 - Tabel parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov - T43, A312/1


• 22.02.2022 - Plan parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov - T43, A312/1


• 11.02.2022 - Raport periodic de activitate al U.A.T. Oraș Ghimbav, pentru anul 2021


• 03.02.2022 - Raport periodic de activitate al U.A.T. Oraș Ghimbav, pentru anul 2021


• 03.02.2022 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 și Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2021 


• 20.01.2022 - Declarație privind asumarea agendei de integrare organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025


• 04.01.2022 - Tabel parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov - T42, A306/1/1, A306/1/3


• 04.01.2022 - Plan parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov - T42, A306/1/1, A306/1/3


• 04.01.2022 - Programul de încasare a impozitelor și taxelor locale precum și termenele de plată scadente


• HCL - 56/28.04.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav


• Dispoziția nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și responsabil de relația cu societatea civilă


Ani arhivați2014-2015201620172018201920202021

 

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav