CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul 2022

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie 


Hotărâri recente (ultima ședință a CL Ghimbav): 

• Ședința CL Ghimbav din 27.09.2022 

HCL Ghimbav 115-126/27.09.2022 - fisier cumulat


• Ședința CL Ghimbav din 31.08.2022 

HCL nr. 108/31.08.2022 - Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna august - septembrie - octombrie 2022 

HCL nr. 109/31.08.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.07.2022 

HCL nr. 110/31.08.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31 august 2022 

HCL nr. 111/31.08.2022 - Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 

HCL nr. 112/31.08.2022 - Acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului de rechizite școlare 

HCL nr. 113/31.08.2022 - Aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBV cu operatorul de transport regional RATBV SA 

HCL nr. 114/31.08.2022 - Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de locațiune nr. 898/07.06.2017 


• Ședința CL Ghimbav din 26.07.2022 

HCL nr. 90/26.07.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23.06.2022

HCL nr. 91/26.07.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26 iulie 2022

HCL nr. 92/26.07.2022 - Aprobare P.U.Z. "Pentru zonă mixtă: comerț, servicii, mică industrie, depozitare", beneficiar S.C. RA-RA DEVELOPEMENT SRL

HCL nr. 93/26.07.2022 - Propunere de atribuire de denumire stradă în localitatea Ghimbav

HCL nr. 94/26.07.2022 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2022

HCL nr. 95/26.07.2022 - Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav

HCL nr. 96/26.07.2022 - Înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

HCL nr. 97/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Balcanu Andrei și soția Balcanu Izabela Roxana

HCL nr. 98/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Iordache Livia Ramona

HCL nr. 99/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Enea Bogdan Nicolae și soția Enea Andrada Delia

HCL nr. 100/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Crețu Maria Ionela și soțul Crețu Marius Florin

HCL nr. 101/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Ionașcu Bogdan Cosmin și soția Ionașcu Ștefania Cristina

HCL nr. 102/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Sîrbu Andreea Mihaela

HCL nr. 103/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Popelea Ovidiu și soția Popelea Elena Andreea

HCL nr. 104/26.07.2022 - Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Toader-Rausch Richard Cosmin

HCL nr. 105/26.07.2022 - Aprobarea unui mandat special în favoarea ADI "ISO Mediu" Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI "ISO Mediu" Brașov

HCL nr. 106/26.07.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II "Sf. Ap. Petru și Pavel"

HCL nr. 107/26.07.2022 - Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biseria Evanghelică CA Parohia Ghimbav


Ani arhivati:

Anul 2021Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2020Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2019Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2018: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2017: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Anul 2016: IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Anul 2015: IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie | Decembrie

Anul 2014: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav