CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotarari ale Consiliului Local

Anul 2021

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 


Hotarari recente (ultima ședință a CL Ghimbav):

• Ședința CL Ghimbav din 28.04.2021 

 - HCL - 45/28.04.2021 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 31.03.2021 

HCL - 46/28.04.2021 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28 Aprilie 2021 

HCL - 47/28.04.2021 - Aprobarea bugetului local pe anul 2021 

HCL - 48/28.04.2021 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2021 

HCL - 49/28.04.2021 - Acceptare donației dlui VLAICU Lucian Mariu și a dnei VLAICU Georgeta 

HCL - 50/28.04.2021 - Acceptarea donației dlui TÎRCĂ Roberto Nicolae și a dnei CURSARU Maria Teodora 

HCL - 51/28.04.2021 - Îndepărtare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 42/02.07.2020 

HCL - 52/28.04.2021 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 29/31.03.2021 privind aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 - semestrul II precum și a cuantumului acestora 

HCL - 53/28.04.2021 - Actualizarea documentației Serviciului de Salubrizare al Orașului Ghimbav 

HCL - 54/28.04.2021 - Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dnei DIACONU Cătălina în baza Legii nr. 15/2003 

HCL - 55/28.04.2021 - Aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018 

HCL - 56/28.04.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav  


Ani arhivati:

Anul 2020Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2019Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2018: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie 

Anul 2017: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Anul 2016: IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie

Anul 2015: IanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie | Decembrie

Anul 2014: Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav