CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Urbanism - documente publicate

Anul 2021

• 16.04.2021 - Anunț- Etapă pregătitoare – Inițiere PUZ – "Construire hală producție cu birouri și anexe" în Ghimbav, str. DE305/str. Sânzienei, FN, jud. Brașov, pe terenurile identificate prin CF nr. 106700, 101271, 106692, 101276, 101275, 101274 acestea fiind în proprietatea S.C. SOFIMAT S.R.L.. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 16.04.2021 – 06.05.2021. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav.


• 16.04.2021 - Anunț- Etapă pregătitoare – Inițiere PUZ – “Introducere în intravilan și reglementare zonă de locuințe” în Ghimbav, jud. Brașov, pe terenul identificat în extravilanul orașului înscris prin CF nr. 106351, nr.cad.106351, acesta fiind în proprietatea S.C. NYM HOUSE S.R.L.. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 15.04.2021 – 15.05.2021. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav.


• 22.02.2021 – Anunț – Etapă pregătitoare – inițiere PUZ – "Intoducere în intravilan pentru reglementare zonă activități industriale și servicii" în Ghimbav, pe terenurile identificate prin CF nr. 106681, nr. cad. 106681, CF nr. 106680, nr. cad. 106680, CF nr. 106682, nr. cad. 106682, CF nr. 105800, nr. cad. 105800, CF nr. 105662, nr. cad. 105662, CF nr. 104212, nr. cad. 104212, jud. Brașov, în vederea informării și consultării publicului interesat. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa pregătitoare – inițiere PUZ în perioada: 22.02.2021 – 22.03.2021.


• 18.02.2021 - Anunț - Etapă de elaborare a propunerilor pentru planul urbanistic zonal – "CENTRALĂ PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ" în Ghimbav, pe terenul identificat prin CF nr. 100014 Ghimbav, nr. cad. 100014, jud. Brașov, în vederea informării și consultării publicului interesat. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa de elaborare a propunerilor pentru PUZ în perioada: 19.02.2021 – 15.03.2021.


• 04.01.2021 - Consultare publică referitoare la etapa aprobării P.U.Z. – Introducere în intravilan pentru reglementare Zonă activități industriale și servicii, oraș Ghimbav, jud. Brașov, pentru terenurile situate în extravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 100873, 104043, 104044, 102257, 104010, 103963, acestea fiind în proprietatea S.C. ICCO S.R.L. și S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL S.R.L. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 30.12.2020 – 18.01.2021. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav.


Anul 2020

• 23.11.2020 - Autorizații de construire/desființare emise sau prelungite în anul 2020 - Situație actualizată la data 31.10.2020


• 23.11.2020 - Certificate urbanism emise în anul 2020 - Situație actualizată la data 31.10.2020


• 25.09.2020 - Anunț - Etapă de Informare și consultare a publicului privind Inițiere P.U.Z. - "Centrală producere energie electrică", în Ghimbav, pe terenul identificat prin CF 100014 Ghimbav, nr. cad. 100014, jud. Brașov, în vederea informării și consultării publicului interesat. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa de inițiere a planului urbanistic zonal în perioada: 31.08.2020- 30.09.2020.


• 23.06.2020 - Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ “ZONĂ DE SPAȚII DE DEPOZITARE / LOGISTICĂ, PRODUCȚIE, COMERȚ ȘI SERVICII, BIROURI”, întocmită pentru terenurile situate în intravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 101881 (37926 mp) și CF nr. 101608 (36546 mp), precum și pentru terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat prin CF nr. 105590 (37926 mp), acestea fiind în proprietatea SC ZARAZA LAND INTL SRL și a d-lor Tudor Eugeniu-Alexandru / Tudor Mihaela-Georgeta / Tudor Eugenia-Mariana. Perioada de consultare va fi cuprinsă între 22.06.2020-06.07.2020. Eventualele obiecțiuni sau sugestii se vor înregistra în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanismului din cadrul Primăriei orașului Ghimbav.


• 12.06.2020 - Consultare publică pentru elaborare propuneri finale în vederea informării și consultării publicului asupra PUZ- zonă de prestări servicii, turism, depozitare, mică industrie în orașul Ghimbav, DN1-DN73, pe terenurile identificate în Cartea Funciară cu nr.103304, nr.101923, nr.102180, nr.102236, nr.103644 și nr.102156, având ca inițiator SC KAMPUR COM SRL, perioada de consultare a publicului este între 16.06.2020- 29.06.2020. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea teritoriului și Urbanismului din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav.


• 07.05.2020 - Consultare publică referitoare la - Modificare P.U.Z. - Zonă de Prestări servicii, Depozitare, Mică industrie; localitatea Ghimbav, zona DN1-DN73 / inițiator: BABITA Ciprian / elaborator: SC MGM Urban Proiect SRL / Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor disponibile, la sediul Primăriei orașului Ghimbav, în perioada 07.05.2020 și 27.05.2020, între orele 08:00-16:30.


• 27.04.2020 - Consultare asupra propunerii finale - P.U.Z. - zonă rezidențială, propus între DE308/2 (în prelungire str. Gențianei) și DE309 (în prelungire str. Margaretei), pe terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat în Cartea Funciară cu CF nr. 100023, având ca inițiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este între 27.04.2020-11.05.2020.


• 23.04.2020 - Consultatrea publică, referitoare la Informarea preliminară a Studiului de Oportunitate întocmit pentru Plan Urbanistic Zonal - “Zonă mixtă, comerț, servicii, mică industrie, depozitare”, pe terenul situat în intravilanul UAT Ghimbav, în sud-estul orașului, identificat în Cartea Funciară cu CF nr. 100751, CF nr. 106225, CF nr. 106226, CF nr. 106229 și CF nr. 106230, având ca inițiator SC RA-RA DEVELOPMENT SRL. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.04.2020 – 07.05.2020, conform programului de lucru. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav.


• 20.02.2020 - Anunț - Dezbatere publică referitoare la etapa de avizare P.U.Z. "ÎNTOCMIRE P.U.Z. - ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITARE, MICĂ INDUSTRIE, DN 73, KM5, orașul Ghimbav, județul Brașov". Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 20.02.2020 – 12.03.2020, conform programului de lucru. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav.


• 19.02.2020 - Panou Prezentare - Intenție elaborare PUZ - modificare zonă locuințe individuale sau cuplate în zonă de louințe colective de mici dimensiuni - Faza: Elaborare propuneri finale în vederea aprobării PUZ și a obținerii "Avizului de mediu". Amplasament: Cartierul Florilor, Sudul Orașului Ghimbav, între străzile: Margaretei, Lămâiței, Orhideei și Crizantemei


Anul 2019


• 31.12.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 31.12.2019


• 31.12.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 31.12.2019


• 16.12.2019 - Anunț - Dezbatere publică referitoare la etapa de avizare PUZ "Actualizare Plan Urbanistic Zonal – DN73B – Zona de construcții și amenajări sportive, cu păstrarea și corelarea zonelor reglementate pentru locuire, cultură și culte", propus pe terenurile din zona aferentă DN73B, situate în intravilanul UAT Ghimbav, având ca inițiator Orașul Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 16.12.2019 – 16.01.2020, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 30.11.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 30.11.2019


• 30.11.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 30.11.2019


• 27.11.2019 - Consultare publică, referitoare la Informarea Preliminară a Studiului de Oportunitate întocmit pentru Plan Urbanistic Zonal "Zona rezidențială", propus între De308/2 (în prelungirea str. Gențianei) și De 309 (în prelungirea str. Margaretei), pe terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat în Cartea Funciară cu CF nr. 100023, având ca inițiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este între 27.11.2019 - 27.12.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 31.10.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 31.10.2019


• 31.10.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 31.10.2019


• 28.10.2019 - Consultare publică, pentru avizare documentației de urbanism PUZ "Actualizare Plan Urbanistic Zonal – AEROPORT INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV", întocmită pentru terenurile situate în intravilanul orașului Ghimbav - identificate prin CF nr. 102943 - nr. cad. 102943, CF nr. 100650 - nr. cad. 100650, precum și în extravilanul orașului Ghimbav identificate prin CF nr.100651 - nr. cad. 100651, CF nr. 102568 - nr. cad. 102568, CF nr. 100648 - nr. cad. 100648, CF nr. 100649 - nr. cad. 100649, CF nr. 104924 - nr. cad. 104924,  CF nr. 104480 - nr. cad. 104480 – oraș Ghimbav, acestea fiind în proprietatea CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 28.10.2019 – 22.11.2019, conform programului: de Luni până Joi intre orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 22.10.2019 - Consultare publică, pentru elaborare propuneri finale în vederea aprobării documentației de urbanism PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – MODIFICARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE/CUPLATE - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI", întocmită pentru terenul situat în intravilanul orașului Ghimbav, identificat prin CF nr. 103582 (1459 mp.), acesta fiind în proprietatea SC WEIDENBACH TRUST S.R.L. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.10.2019 – 15.11.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 30.09.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 30.09.2019


• 30.09.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 30.09.2019


• 07.10.2019 - Consultare publică, pentru propuneri preliminare în vederea întocmirii documentației de urbanism PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – ZONĂ DE DEPOZITARE/LOGISTICĂ, PRODUCȚIE, COMERȚ ȘI SERVICII, BIROURI", întocmită pentru terenurile situate în intravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 101881 (37926 mp.) și CF nr. 101608 (36546 mp.), precum și pentru terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat prin CF nr. 105590 (37926 mp.), acestea fiind în proprietatea SC ZARAZA LAND INTL. S.R.L. și a d-lor Tudor Eugeniu-Alexandru / Tudor Mihaela-Georgeta / Tudor Eugenia-Mariana. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 07.10.2019 – 25.10.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 24.09.2019 - Consultare publică, pentru elaborare propuneri finale în vederea aprobării documentației de urbanism PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – MODIFICARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE/CUPLATE - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI", întocmită pentru terenul situat în intravilanul orașului Ghimbav, identificat prin CF nr. 103585 (1446 mp.), acesta fiind în proprietatea SC G.S.G. Tranzactii S.R.L. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 24.09.2019 – 14.10.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 24.09.2019 - Consultare publică, pentru elaborare propuneri finale în vederea aprobării documentației de urbanism PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – MODIFICARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE/CUPLATE - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI", întocmită pentru terenul situat în intravilanul orașului Ghimbav, identificat prin CF nr. 103583 (1459 mp.), acesta fiind în proprietatea SC SPACE RENT Y.V.F. S.R.L. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 24.09.2019 – 14.10.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în aceasta perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 11.09.2019 - Consultare publică, pentru etapa elaborării propunerilor în vederea avizării documentației PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – Zona de activități industriale și servicii", întocmită pentru un teren situat în extravilanul orașului Ghimbav, identificat prin CF nr. 102705 (50000 mp), acesta fiind în proprietatea UNICREDIT TIRIAC BANK SA – Sucursala Brașov, având ca utilizator SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 11.09.2019 – 11.10.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate in această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 11.09.2019 - Consultare publică, pentru etapa elaborării propunerilor în vederea avizării documentației PUZ "Întocmire Plan Urbanistic Zonal – Zonă de activități industriale și servicii”, întocmită pentru o zonă alcătuită din 6 loturi de teren situate în extravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 102257 (12500 mp); CF nr. 103963 (50000 mp); CF nr. 104010 (11600 mp), CF nr. 104043 (25000 mp); CF nr. 104044 (12500 mp); CF nr. 100873 (50000 mp), acestea fiind în proprietatea SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL și SC ICCO SRL. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă intre 11.09.2019 – 11.10.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 01.09.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 01.09.2019


• 01.09.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 01.09.2019


• 28.08.2019 - Consultare publică, pentru avizare documentație PUZ ”Întocmire Plan Urbanistic Zonal – Zonă de activități industriale și servicii”, întocmită pentru o zonă alcătuită din 3 loturi de teren situate în extravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 104489 (3696 mp); CF nr. 104673 (3750 mp); CF nr. 104674 (3750 mp), acestea fiind în proprietatea d-lui Drăgulinescu Ionel-Dan. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 29.08.2019 – 09.09.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 01.08.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 01.08.2019


• 01.08.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 01.08.2019


• 22.07.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 01.07.2019


• 22.07.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 01.07.2019


• 11.07.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de Avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte individuale", propus pe str. Zambilei, pe terenuri identificate cu CF nr. 105798, CF nr. 105797, CF nr.105792, CF nr.105443, CF nr. 105661, CF nr. 105440, CF nr. 100020 - nr. top 2108/3/1/1/1/2/1/12, avand ca initiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 11.07.2019 - 03.08.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 04.07.2019 - Consultare publică, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate în vederea elaborării și aprobării Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zonă de locuințe individuale/cuplate în zona de locuințe colective de mici dimensiuni cu spații comerciale la Parter”, propus pe zona cuprinsă între str. Lămâiței (Sud) – str. Crizantemei (Nord) și str. Crinului (Vest) – Str. Gențianei (Est) din cartierul Florilor al orașului Ghimbav, având ca inițiatori BENGA VALENTIN, GRECEA MARIA, PICU LIVIU-VASILICA, ARISANU NICOLAE-TEODOR, POENAR-CIOCHINA SORIN, BUMBARU CIPRIAN-LEONID - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsă între 05.07.2019 – 05.08.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 03.07.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate - Reparcelare", propus pe str. Lacramioarei, nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, avand ca initiator SC Stanitra Invest SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 03.07.2019 - 27.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 01.07.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata la data 01.06.2019


• 01.07.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata la data de 01.06.2019


18.06.2019 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Zonă de prestări servicii, depozitare, mica industrie", propus pe zona situata in intravilanul UAT Ghimbav, DN73 Brasov-Pitesti, pe teren identificat in Cartea Funciara cu CF nr. 105052 - Ghimbav, avand ca initiator SC CYDE INVEST SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 18.06.2019 – 17.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, în atentia Arhitectului-Sef.


• 11.06.2019 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre str. Lamaitei (Sud) – str. Crizantemei (Nord) si str. Margaretei (Vest) – Str. Orhideei (Est) din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiatori SC TERRA CITY SRL  SRL, BUMBARU CIPRIAN-LEONID, SC ECO VIL IMOB SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 11.06.2019 – 10.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, în atentia Arhitectului-Sef.


• 11.06.2019 - Consiliul Judetean Brasov - Informare


• 27.05.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.05.2019


• 27.05.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.05.2019


• 22.04.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.04.2019


• 22.04.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.04.2019


• 02.04.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Întocmire Plan Urbanistic Zonal –  Zona de activitati industriale si servicii", propus pe terenurile identificate in Cartea Funciara cu nr. 104010, nr.100873, nr.103963, nr.104044, nr.104043 si nr.102257, in proximitatea Parcului Industrial Ghimbav, avand ca initiator SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 02.04.2019 - 29.04.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 01.04.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte individuale", propus pe str. Zambilei, pe terenuri identificate cu CF nr. 105798, CF nr. 105797, CF nr.105792, CF nr.105443, CF nr. 105661, CF nr. 105440, CF nr. 100020 - nr. top 2108/3/1/1/1/2/1/12, avand ca initiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 01.04.2019 - 14.04.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 25.03.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.03.2019


• 25.03.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.03.2019


• 25.02.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de propuneri preliminare PUZ pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Intocmire PUZ - Zona de servicii, mica industrie, depozitare, statie distributie carburanti", propus pe terenurile situate in extravilanul UAT Ghimbav identificate in Cartea Funciara cu CF nr. 101860, CF nr. 103846, proprietarul terenurilor fiind Bothaza Dumitru. Perioada de consultare a publicului este intre 25.02.2019 - 24.03.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 31.01.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.01.2019


• 31.01.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 31.01.2019


• 18.01.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate - Reparcelare", propus pe str. Lacramioarei, nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, avand ca initiator SC Stanitra Invest SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 18.01.2019 - 18.02.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


Anul 2018

• 31.12.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.12.2018 


• 31.12.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 31.12.2018


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Crinului, Lamaitei si Gentianei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC G.S.G.Tranzactii SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Lalelei, Lamaitei si Crinului din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Space Rent Y.V.F. SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Margaretei, Lamaitei si Orhideei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 20.12.2018 - Anunț - Dezbatere publică referitoare la propuneri preliminare pentru PUZ "Actualizare Plan Urbanistic Zonal – DN73B – Zona de construcții și amenajări sportive, cu păstrarea și corelarea zonelor reglementate pentru locuire, cultură și culte", propus pe terenurile din zona aferentă DN73B, situate în intravilanul UAT Ghimbav, având ca inițiator Orașul Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 20.12.2018 – 19.01.2019, conform programului: de Luni până Joi între orele 09:00 - 16:00 și Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav, în atenția Arhitectului-Șef.


• 18.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Intocmire Plan Urbanistic Zonal –  Zona de prestari servicii, turism, depozitare, mica industrie", propus in zona DN1-Dn73, pe terenurile identificate in Cartea Funciara cu nr. 103304, nr.101923, nr.102180, nr.102236, nr.103644 si nr.102156, avand ca initiator SC Kampur Com SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 18.12.2018 - 17.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.

Documente: [ Kampur Com SRL - Documentatie_urbanism ]


• 11.12.2018 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Lamaitei, Orhideei si Lalelei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 11.12.2018 – 07.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 08.11.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Miercuri 28.11.2018, ora 11.00 - referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zonă de locuinte colective de mici dimensiuni”, propus pe zona cuprinsa intre strazile Lamaitei, Orhideei si Lalelei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 08.11.2018 – 28.11.2018.


• 07.11.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.10.2018 


• 07.11.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 31.10.2018


• 05.11.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Luni 19.11.2018, ora 11.00 - referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Zona de activitati industriale si servicii”, propus pe terenurile identificate cu CF nr.104489, CF nr.104673 si CF nr.104674, situate in extravilanul UAT Ghimbav in proximitatea ICCO Parc Industrial, avand ca initiator pe dl. Dragulinescu Ionel-Dan. Perioada de consultare a publicului este intre 04.11.2018 – 18.11.2018.


• 10.09.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 10.09.2018 


• 10.09.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 10.09.2018


• 27.08.2018 - Consultare publica Marți 04.09.2018, ora 11.00, referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Zona de prestari servicii, mica industrie, depozitare, statie carburanti”, propus pe terenurile identificate cu CF nr.101860 și CF nr.103846, situate în extravilanul UAT Ghimbav, avand ca inițiator pe d-l Bothaza Dumitru


• 27.08.2018 - Anunt - Consultare publica Marți 04.09.2018, ora 10.00 referitoare la initiere Plan Urbanistic Zonal pentru ”Zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare”, propus pe terenurile din zona Livadă 4, situate în intravilanul UAT Ghimbav, avand ca reprezentant al inițiatorilor pe d-l Dascalu Ciprian


• 01.08.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Vineri 28.09.2018, ora 10.00 - referitoare la initiere Plan Urbanistic Zonal pentru ”Actualizare Plan Urbanistic Zonal – DN73B – Zona de constructii si amenajari sportive, cu pastrarea si corelarea zonelor reglementate pentru locuire, cultura si culte”, propus pe terenurile din zona aferenta DN73B, situate in intravilanul UAT Ghimbav, avand ca initiator Orasul Ghimbav. Perioada de consultare a publicului este intre 01.08.2018 – 28.09.2018.


• Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 30.06.2018

• Lista certificatelor de urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 30.06.2018


Anul 2017

• Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2017

• Lista certificatelor de urbanism eliberate in anul 2017

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav